2018

Musik i Äppelriket är tillbaka i sommar med några av Europas främsta artister

Vi fortsätter odla och vårda de kulturella värdena i Sveriges fruktträdgård även i år. Kammarmusikserien Musik i Äppelriket har under de första två åren etablerat sig i Kiviks vackra omgivningar. Årets konserter ges mellan den 4 och 27 juli då musikintresserade kan lyssna till några av Europas finaste musiker.

Årets tema är utsikt. Utsikt som ett panorama, en tanke eller kanske över en scen med musiker. Som tidigare år kommer musiken att ljuda från Södra Mellby kyrka och Kiviks kapell. Musik i Äppelriket arrangeras av Musik i Syd, Sällskapet Pro Musica och Kiviks församling.

Förra årets Musik i Äppelriket blev ännu en stor framgång både konstnärligt och publikt. Det känns därför helt självklart att vi fortsätter även sommaren 2018. Under årets konserter, som har temat ”Utsikt”, har vi utökat spannet på flera plan. Genremässigt håller vi oss inom kammarmusiken, men lyfter pionjärerna Groupa, som kommer med två musiker från den nya norska folkmusikgenera-tionen. Fler utländska artister gästar oss, liksom vi låter flera konserter spegla mångfalden i musikaliska uttryck. På samma sätt som föregående år produceras konsertserien i nära samarbete mellan Musik i Syd och Sällskapet Pro Musica samt Kiviks församling som ställer sina två fina konsertsalar till förfogande, Mellby kyrka och Kiviks kapell. Detta är samarbeten som jag är mycket stolt över och är bra exempel på hur ett ideellt och lokalt förankrat engagemang samverkar med en etablerad institution – allt för att ge publiken stora musikaliska upplevelser i det lilla formatet. Ännu en konsertsommar i äppelriket att se fram emot! 

Martin Martinsson
VD Musik i Syd